Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Barn och trauma

Barn och trauma

Välkommen att ta del av kunskap om barn och trauma. Sidan innehåller ny forskning samt tips och råd till er som i arbetet möter traumatiserade barn.

Läs gärna dessa inlägg först!

  • Vad kan forsknings-artiklar säga oss egentligen?

    Det är viktigt att förstå hur ny kunskap blir till och vilka begränsningar studier har för att lättare kunna ta till sig nya rön i sin yrkesvardag.

  • Vilka tips och råd passar olika yrkesgrupper?

    Vissa arbetssätt kräver att den som utför de har en viss utbildning eller förförståelse. Men vad kan alla använda i mötet med traumatiserade?

  • Ord och begrepp

    Trots att ambitionen är att skriva enkelt finns det begrepp som kan vara nya för somliga. Ett tips är att slå upp ordet här i Psykologiguidens Psykologilexikon.

Senaste inlägg

Ett trauma är ett trauma? -Del 1

Komplexa trauman och komplexa psykiska påföljder hos barn och unga Idag börjar vi med första delen i en serie blogginlägg som ska fokusera på forskning som handlar om komplex trauma. Fokus kommer ligga på barn och unga men inläggen kan med fördel läsas även av de som arbetar med eller intresserar sig för dessa svårigheterFortsätt läsa ”Ett trauma är ett trauma? -Del 1”

En sällsynt insyn i små barns PTSD

Efter ett längre jul- och nyårsuppehåll fortsätter vi med nya blogginlägg. Denna gång handlar det om små barn, 3- till 7-åringar, och hur posttraumatisk stress kan utryckas, upptäckas och vidmakthållas hos denna unga grupp barn. Det finns inte mycket forskning när det gäller små barn och PTSD och därför känns det extra intressant med dennaFortsätt läsa ”En sällsynt insyn i små barns PTSD”

Min ambition

Jag som skriver heter Sabina och är psykolog sedan 13 år tillbaka. I mitt yrkesliv behandlar jag svårt traumatiserade barn. Utöver det har jag disputerat inom trauma och dissociation. Min ambition med denna sida är att erbjuda insyn i ny forskning på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Bloggarkiv