Barn och trauma

Barn och trauma

Välkommen att ta del av kunskap om barn och trauma. Sidan innehåller ny forskning samt tips och råd till er som i arbetet möter traumatiserade barn.

Läs gärna dessa inlägg först!

  • Vad kan forsknings-artiklar säga oss egentligen?

    Det är viktigt att förstå hur ny kunskap blir till och vilka begränsningar studier har för att lättare kunna ta till sig nya rön i sin yrkesvardag.

  • Vilka tips och råd passar olika yrkesgrupper?

    Vissa arbetssätt kräver att den som utför de har en viss utbildning eller förförståelse. Men vad kan alla använda i mötet med traumatiserade?

  • Ord och begrepp

    Trots att ambitionen är att skriva enkelt finns det begrepp som kan vara nya för somliga. Ett tips är att slå upp ordet här i Psykologiguidens Psykologilexikon.

Senaste inlägg

De mest sårbara barnen i samhällets beskydd: Varför sker placeringssammanbrott och varför mår vissa barn sämre av samhällsvård?

Barn omhändertas och placeras i samhällets beskydd av många olika anledningar. De vanligaste är försummelse, dvs. att inte få sina grundläggande behov tillgodosedda så som mat, hygien, vård och omsorg; fysiska och sexuella övergrepp; barnets egen beteendeproblematik, så som utagerande eller kriminellt beteende och missbruk; samt i vissa fall emotionella och psykologiska övergrepp, dvs. attFortsätt läsa ”De mest sårbara barnen i samhällets beskydd: Varför sker placeringssammanbrott och varför mår vissa barn sämre av samhällsvård?”

Den orättvisa bördan av trauma och svårigheter bland marginaliserade och osynliggjorda grupper – del 3

I detta blogginlägg fortsätter vi med den tredje delen baserad på studier från det senaste numret av Journal of Traumatic Stress. Detta nummer innehåller forskning från USA och andra länder och fokuserar på utsatta och marginaliserade grupper. Tidskriften vill på detta sätt uppmärksamma den orättvisa bördan som trauma innebär för de som redan lever ettFortsätt läsa ”Den orättvisa bördan av trauma och svårigheter bland marginaliserade och osynliggjorda grupper – del 3”

Barn och ungas utsatthet och varför vissas väg leder till kriminalitet 

För oss som möter barn och unga i utsatthet så är tyvärr mordet på den unga rapartisten en i raden av fruktansvärda öden kopplade till kriminalitet och våld. I ljuset av de samtal som nu förs om unga människor delaktiga i kriminella omgivningar är det viktigt att påpeka att det inte finns några enkla sambandFortsätt läsa ”Barn och ungas utsatthet och varför vissas väg leder till kriminalitet ”

Min ambition

Jag som skriver heter Sabina och är psykolog sedan 13 år tillbaka. I mitt yrkesliv behandlar jag svårt traumatiserade barn. Utöver det har jag disputerat inom trauma och dissociation. Min ambition med denna sida är att erbjuda insyn i ny forskning på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Bloggarkiv

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång